Lõi lọc số 3 – PP 1 micron

Chức năng: Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay các chất lơ lửng trong nước có kích thước lớn hơn 1micron

HOTLINE: 0904 488 661