Lõi lọc nước số 2 – OCB

Lõi lọc số 2 OCB của Azimo sử dụng than hoạt tính dạng gáo dừa được hoạt hoá.

Thời gian thay thế lõi lọc này khoảng từ 6-9 tháng.

HOTLINE: 0904 488 661